Corona: onderwijs en opvang

  • Kleuters mogen voltijds naar school.

  • De lessen van de andere onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

  • Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die niet voor opvang kunnen zorgen.

  • De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk, volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.