Corona: verplaatsingen

In België

  • Je mag vrij rondreizen.
  • Je mag niet op straat komen tussen 24 uur en 5 uur 's morgens behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
  • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Dan moet je verplicht een mondneusmasker dragen.
  • Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Beperking niet-essentiële reizen
Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden tot 18 april 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Een overzicht van de reizen die worden toegelaten vind je op https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie 

Reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika
Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Dubbele test bij binnenkomst
Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

Verlengde isolatie
Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Vragen over verplaatsingen?