Retributies

Retributie is de vergoeding om gebruik te maken van een door de gemeenteoverheid ingerichte dienst.

Verder aanvullen.