Financiën

Om alle taken van de gemeente behoorlijk uit te voeren is heel wat geld nodig. Maar net als een huisgezin moet de gemeente verstandig en doeltreffend met het geld omspringen. Zij kan maar zoveel geld uitgeven als er binnenkomt. De balans moet dus in evenwicht zijn.

Een gemeente heeft inkomsten, vb. belastingen, subsidies van hogere overheden,... maar ook uitgaven zoals de betaling van het personeel, de aankoop van materiaal, het vernieuwen en onderhouden van wegen en gebouwen,...

Alle cijfers in verband met inkomsten en uitgaven staan vermeld in de jaarlijkse gemeentebegroting "budget". Dat is een heel gedetailleerde schatting van de bedragen die de gemeente voor haar diverse taken mag uitgeven en van de inkomsten die zij in de loop van een jaar verwacht. Elk jaar moet de begroting aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden.