Bekendmaking gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 10 januari 2017 de volgende agendapunten behandeld:

Agenda openbare zitting

 1. Ingebruikname multifunctionals - politie.
 2. Goedkeuring opdrachtbrief korpschef - politie.
 3. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen - openbaar onderzoek: aktename adviezen.
 4. Autonoom gemeentebedrijf (AGB) - BBC jaarrekening 2015: intrekking goedkeuringsbesluit 13 september 2016 + nieuwe goedkeuring BBC jaarrekening 2015.
 5. Kennisname budgetwijziging 2016 kerkfabriek Sint-Rumoldus Berlaar-Heikant.
 6. Kennisname budget 2017 kerkfabriek Sint-Rumoldus Berlaar-Heikant.
 7. Aanpassing huishoudelijk reglement speelpleinwerking.
 8. Aanpassing renteloze lening voor aankoop grond.
 9. Goedkeuring aangepaste subsidiereglementen jeugdverenigingen en jeugdafdelingen.
 10. Verbouwing en uitbreiding gemeentelijke basisschool De Hei (Pijpelheide): goedkeuring verrekening 6. Dit punt werd afgevoerd.

Toegevoegde agenda
Openbare zitting

 1. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Eindejaarsverlichting kerkdorpen.
 2. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Twincityproject met Ercolano.
 3. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Bouwplannen huisvestingsmaatschappij naast Rashoevewijk.
 4. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Openstelling domein Oude Godstraat 6.

Agenda
Zitting met gesloten deuren

 1. Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren.

Je kan de lijst met de beknopte omschrijving van de behandelde openbare agendapunten raadplegen op de pagina met de toelichting van de gemeenteraad.

De besluitenlijst ligt ook ter inzage op het gemeentesecretariaat.