Agenda

Op dinsdag 14 maart 2017 om 20 uur, vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is. Volgende punten staan op de agenda:

Openbare zitting

 1. Goedkeuring rooilijn in verkaveling Lange Molenstraat - Van den Vonder voor Heremans.
 2. Goedkeuring rooilijn in verkaveling Kerkbossenstraat - landmeter Fransen voor Thys.
 3. Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst stedenband tussen de gemeente Heist-op-den-Berg en Bergrivier munisipaliteit (Zuid-Afrika).
 4. Kennisname schorsingsbesluit Agentschap Binnenlands Bestuur over aanpassing rechtspositieregeling (Zorgkrediet).
 5. Goedkeuring aangepast subsidiereglement sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden.
 6. Aansluiting bij opdrachtencentrale Cipal voor aankopen via raamovereenkomst ‘Aankoop licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s standaardsoftware’.
 7. Goedkeuring overeenkomst ‘Studieopdracht 22829a - Aansluiting Herentalsesteenweg - afkoppelingen ten laste van Pidpa’.
 8. Goedkeuring raming en gunningswijze buitengewoon onderhoud aan asfaltwegen - dienstjaar 2017.

Toegevoegde punten

 1. Audiovisuele voorzieningen infovergaderingen (Jan Baestaens)
 2. Invloed van K.SK. Heist op Masterplan Outdoor Sportaccomodatie (MOS) (Jan Baestaens)
 3. Nieuwbouw gemeenteschool Pijpelheide (Jan Baestaens)
 4. Uitreiking cultuurprijzen (Willy Anthonis)
 5. Afspraken met provincie over aanleg fiets-o-strade Lier-Heist-op-den-Berg (Kurt Vets en Sebastiaan Marien)