Agenda

Op dinsdag 14 februari 2017 om 20 uur, vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is. Volgende punten staan op de agenda:

Openbare zitting

 1. Goedkeuring aankoop anoniem dienstvoertuig - politie.
 2. Kennisname besluit gouverneur begroting 2017 politiezone Heist (5362).
 3. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur hoofdzakelijk interventie - bekrachtiging collegebeslissing 24 januari 2017 - politie.
 4. Vacantverklaring betrekking inspecteur hoofdzakelijk interventie - bekrachtiging collegebeslissing 24 januari 2017 - politie.
 5. Definitieve goedkeuring gedeeltelijke wijziging voetweg 130 tussen Bossestraat en Boudewijnlaan (Heist-op-den-Berg).
 6. Goedkeuring rooilijn Ommeweg (Schriek) - verkaveling Veeckmans-Verbeeck.
 7. Aanpassing retributiereglement administratieve prestaties.
 8. Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, afvalintercommunale en kringloopcentrum.
 9. Autonoom gemeentebedrijf - Terugvordering werkings- en investeringssubsidies.
 10. Aanpassing belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.
 11. Gemeenteraadscommissie Cultuur, Onderwijs, Toerisme, Sociale zaken, Evenementen: vervanging plaatsvervangend lid (N-VA-fractie).

Daarnaast vindt er op donderdag 16 februari 2017 om 20 uur een bijkomende zitting plaats van gemeente- en OCMW-raad over het project éénHeist (realisatie van een functionele eenheid tussen gemeente en OCMW).

Toegevoegde agenda
Openbare zitting

 1. Vraag van de heer Marc Van Puymbroeck (N-VA):
  Aankoop automatische externe defibrillatoren (AED).
 2. Vraag van de heer Michel Van Dyck en de heer Jan Moons (N-VA):
  Luchtkwaliteit.
 3. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Eis tot volledige nieuwbouw gemeenteschool Pijpelheide.
 4. Vraag van de heer Kurt Vets en de heer Sebastiaan Marien (CD&V):
  Geen middelen van het Pendelfonds voor Heist-op-den-Berg.