Agenda

Op dinsdag 10 januari 2017 om 20 uur, vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is. Volgende punten staan op de agenda:

Openbare zitting

 1. Ingebruikname multifunctionals - politie.
 2. Goedkeuring opdrachtbrief korpschef - politie.
 3. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen: openbaar onderzoek: aktename adviezen.
 4. Autonoom gemeentebedrijf: BBC jaarrekening 2015: intrekking goedkeuringsbesluit 13 september 2016 + nieuwe goedkeuring BBC jaarrekening 2015.
 5. Kennisname budgetwijziging 2016 kerkfabriek Sint-Rumoldus Berlaar-Heikant.
 6. Kennisname budget 2017 kerkfabriek Sint-Rumoldus Berlaar-Heikant.
 7. Aanpassing huishoudelijk reglement speelpleinwerking.
 8. Aanpassing renteloze lening voor aankoop grond.
 9. Goedkeuring aangepaste subsidiereglementen jeugdverenigingen en jeugdafdelingen.
 10. Verbouwing en uitbreiding gemeentelijke basisschool De Hei (Pijpelheide): goedkeuring verrekening 6.

Zitting met gesloten deuren

 1. Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren.