Agenda

Op dinsdag 23 mei 2017 om 20 uur, vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is. Volgende punten staan op de agenda:

Openbare zitting

 1. Goedkeuring toetreding groepsaankoop verzekeringen - politie.
 2. Wijziging calogkader + vaststelling organogram + vaststelling functiebeschrijvingen - politie.
 3. Bijkomende vacantverklaring betrekking inspecteur interventie - politie.
 4. Goedkeuring stratentracé en zaak der wegen - verkaveling ‘De Bos’ - Deneve Construct - nieuwe zijstraten Bossestraat.
 5. Goedkeuring stratentracé en zaak der wegen in verkaveling Radiatorstraat (zijstraat Hopvelden) - landmeter De Hoef voor immo Loovan.
 6. Onteigening gronden nabij Biekorfstraat: kennisname vonnis rechtbank van eerste aanleg 18 april 2017 + uitvoering.
 7. Voorlopige goedkeuring gedeeltelijke verlegging voetweg 68 nabij Witte Gracht en Godinstraat (Wiekevorst).
 8. Voorlopige goedkeuring straatnamen in verkaveling De Bos (zijstraat Bossestraat).
 9. Goedkeuring tijdelijke politieverordening braderij (23, 24 en 25 juni 2017).
 10. Goedkeuring parochiekerkenbeleidsplan.
 11. Aanpassing huishoudelijk reglement woonwagenpark.
 12. Aanpassing retributiereglement woonwagenpark.
 13. Aanpassing rechtspositieregeling: hoofdstuk 13 ‘Bevordering’.
 14. Openverklaring statutaire betrekking financieel directeur.
 15. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW IC) - agenda algemene jaarvergadering van 30 juni 2017 - goedkeuring.
 16. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW IC) - agenda buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017 - goedkeuring.
 17. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW IC) - algemene jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017 - aanduiding vertegenwoordigers + goedkeuring mandaat.
 18. CIPAL - algemene vergadering van 16 juni 2017 - goedkeuring agenda + vaststelling mandaat vertegenwoordiger.
 19. Iverlek - algemene vergadering (tevens jaarvergaderingen) van 16 juni 2017 - goedkeuring agenda en statutenwijzigingen + (eventuele) uitbreiding aansluiting tot activiteit warmte + vaststelling mandaat vertegenwoordiger.
 20. Pidpa - statutaire jaarvergadering van 19 juni 2017 - goedkeuring agenda + vaststelling mandaat afgevaardigde.
 21. Projectvereniging Kempens Karakter - goedkeuring aangepaste statuten en huishoudelijk reglement.

Zitting met gesloten deuren

 1. Oppensioenstelling commissaris politie

Toegevoegde punten

 1. Onkruidbestrijding
 2. Ondersteuning privé-initiatieven
 3. Gemeentelijk patrimonium: jeugdhuis Joki
 4. Wegdek Kapelstraat (Grootlo)
 5. Ruimtelijk uitvoeringsplan Boonmarkt
 6. Valpartijen in en rond Heist-centrum