Huurdersbond Steunpunt Turnhout

Tweewekelijks spreekuur in Geel

De huurdersbond is een organisatie die opkomt voor de rechten en belangen van de huurder, en dit door het verstrekken van juridisch advies en informatie over de huurwetgeving (rechten en plichten inz. private huur en sociale huur). De huurdersbond geeft eerste- en tweedelijns juridisch advies. De huurdersbond informeert, adviseert, ondersteunt, bemiddelt en maakt brieven (ook minnelijke schikkingen of verzoekschriften) op indien nodig.

Huurders worden lid door betaling van 15 euro per jaar. Indien zij worden doorverwezen door een (sociale) organisatie die zelf collectief lid is bij de Huurdersbond, worden deze huurders gratis lid en automatisch abonnee op het Huurdersblad. Huurdersbond Steunpunt Turnhout is actief in de Kempen en heeft haar hoofdkantoor in Turnhout, Otterstraat 116 (openingsuren: zie www.huurdersbond.be). Verder heeft zij een wekelijks spreekuur in Mol ('t Getouw) en tweewekelijks in Lier en Malle.

Huurdersbond Steunpunt Turnhout heeft een tweewekelijks spreekuur in Geel. Elke twee weken op dinsdagnamiddag tussen 13.30 en 15 uur kunnen (private en sociale) huurders voor juridisch huuradvies terecht in het OCMW van Geel, J.B.-Stessenstraat 69.

Info
Huurdersbond Antwerpen vzw Steunpunt Turnhout, Otterstraat 116, 2300 Turnhout, tel. 014 44 26 76, mail hhh@skynet.be, website www.huurdersbond.be