Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00).

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over de aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

 • 11/03/2021 t.e.m. 09/04/2021 - Pompoenstraat 23F - terrasoverkapping (gesloten) - (OV202100023 bekendmaking)
 • 11/03/2021 t.e.m. 09/04/2021 - Leo Kempenaersstraat 2 en 14A - aanpassing vergunde toestand en wijziging aantal woongelegenheden van 10 naar 9 - (OV202100105 bekendmaking)
 • 11/03/2021 t.e.m. 09/04/2021 - Witte Gracht 31 - verkaveling in 4 kavels gekoppelde bebouwing na sloop van alle bestaande bebouwing - (OV202100126 bekendmaking)
 • 11/03/2021 t.e.m. 09/04/2021 - Oude Liersebaan 80 - regularisatie  bijgebouw en verhardingen, aanleg zwembad - (OV2021000134 bekendmaking)
 • 11/03/2021 t.e.m. 09/04/2021 - Kazernestraat (links van huis nr 3) - verkaveling 2 kavels gekoppelde bebouwing - (OV202100140 bekendmaking)
 • 18/03/2021 t.e.m. 16/04/2021 - Isschotweg 60 - bouwen berging-regularisatie woning - (OV202100143 bekendmaking)
 • 18/03/2021 t.e.m. 16/04/2021 - Molenstraat 106 - bestemmingswijziging, verbouwing en regularisatie dak - (OV202100099 bekendmaking)
 • 18/03/2021 t.e.m. 16/04/2021 - Radiatorstraat 4 - bouwen tuinhuis - (OV202100132 bekendmaking)
 • 18/03/2021 t.e.m. 16/04/2021 - Liersesteenweg 211 - wijziging oorspronkelijke kavel 2 in 2 kavels open bebouwing - (OV202100146 bekendmaking)
 • 18/03/2021 t.e.m. 16/04/2021 - Lenkestraat 2A, 2B - exploitatie van een tuinbouwbedrijf - (OV202100133 bekendmaking)
 • 25/03/2021 t.e.m. 23/04/2021 - Schriekstraat 131 - hernieuwing van de exploitatie van een tankstation - (OV202100145 bekendmaking)
 • 25/03/2021 t.e.m. 23/04/2021 - Grote Braamstraat 23 - plaatsen omheining - (OV202100166 bekendmaking)
 • 25/03/2021 t.e.m. 23/04/2021 - Boudewijnlaan 55 - omvormen eengezinswoning naar 2 appartementen - (OV202100130 bekendmaking)
 • 25/03/2021 t.e.m. 23/04/2021 - Bergstraat 61 - verbouwing handelspand - (OV202100102 bekendmaking)
 • 25/03/2021 t.e.m. 23/04/2021 - Merelnest 29 - bouwen eengezinswoning - (OV202100161 bekendmaking)
 • 01/04/2021 t.e.m. 30/04/2021 - Broekstraat 6 - bouwen meergezinswoning met 4 appartementen en carport na afbraak bestaande constructies - (OV202100047 bekendmaking)
 • 01/04/2021 t.e.m. 30/04/2021 - Roggeveldenstraat 120 - verkaveling in 1 open bebouwing na sloop deel huisnummer 120 - (OV202100079 bekendmaking)
 • 01/04/2021 t.e.m. 30/04/2021 - Industriepark 6 en 8 - uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten - (OV202100234 bekendmaking)
 • 08/04/2021 t.e.m. 07/05/2021 - Schaliehoevestraat 21 - bouwen tuinhuis - (OV202100135 bekendmaking)
 • 08/04/2021 t.e.m. 07/05/2021 - Bruulstraat 15 - slopen en herbouwen van veranda - (OV202100190 bekendmaking)

 

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen