Openbare onderzoeken en beslissingen - milieu

Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten. Het wordt kenbaar gemaakt aan de hand van een affiche die aangebracht wordt aan het betrokken goed. De duur van het openbare onderzoek bedraagt 30 dagen.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan het volledige dossier geraadpleegd worden bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Bezwaren en opmerkingen kunnen dan eveneens worden ingediend.  

Voor volgende milieuvergunningsaanvragen loopt een openbaar onderzoek:

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2, door NV Groep Sportoase, gevestigd Philipssite 6 te 3001 Leuven, voor het exploiteren van een sportcomplex met zwembad en sportzalen.
De inrichting is gelegen langs de Lostraat z/n te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het openbaar onderzoek loopt van 26 juli 2017 tot en met 24 augustus 2017.

Bekendmaking beslissingen

De burgemeester maakt de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag bekend.

De bekendmaking ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende milieuvergunningsdossiers ligt de beslissing ter inzage:

Milieuvergunning klasse 2 aan de heer Bart Kuipers, wonende Slootstraat 7 te 2223 Schriek, voor de exploitatie van een rundveebedrijf met grondwaterwinning.
De inrichting is gelegen langs de Slootstraat 7 te 2223 Schriek.
De beslissing wordt bekendgemaakt van 3 augustus 2017 tot en met 1 september 2017.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur