Openbare onderzoeken en beslissingen - milieu

Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten. Het wordt kenbaar gemaakt aan de hand van een affiche die aangebracht wordt aan het betrokken goed. De duur van het openbare onderzoek bedraagt 30 dagen.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan het volledige dossier geraadpleegd worden bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Bezwaren en opmerkingen kunnen dan eveneens worden ingediend.  

Voor volgende milieuvergunningsaanvragen loopt een openbaar onderzoek:

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 door NV Etn. J. Maes zonen, gevestigd Reedonk 12 te 2880 Bornem, voor het hernieuwen van een tankstation.
De inrichting is gelegen langs de Liersesteenweg 265 te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het openbaar onderzoek loopt van 28 december 2016 tot en met 26 januari 2017.

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 door NV Kerkstoel Bouwmaterialen, gevestigd Leopoldlei 54 te 2220 Heist-op-den-Berg, voor een inrichting voor de opslag en verkoop van bouwmaterialen.
De inrichting is gelegen langs de Leopoldlei 54 te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het openbaar onderzoek loopt van 17 januari 2017 tot en met 15 februari 2017.

Bekendmaking beslissingen

De burgemeester maakt de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag bekend.

De bekendmaking ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende milieuvergunningsdossiers ligt de beslissing ter inzage:

Milieuvergunning klasse 2 aan Baestaens Bedrijfswagens BVBA, gevestigd Liersesteenweg 7D te 2221 Heist-op-den-Berg, voor verkoop en herstel van bedrijfswagens.
De inrichting is gelegen langs Liersesteenweg 7D te 2220 Heist-op-den-Berg.
De beslissing wordt bekend gemaakt van 15 december 2016 tot en met 13 januari 2017.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur