Openbare onderzoeken en beslissingen - milieu

Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten. Het wordt kenbaar gemaakt aan de hand van een affiche die aangebracht wordt aan het betrokken goed. De duur van het openbare onderzoek bedraagt 30 dagen.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan het volledige dossier geraadpleegd worden bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Bezwaren en opmerkingen kunnen dan eveneens worden ingediend.  

Voor volgende milieuvergunningsaanvragen loopt een openbaar onderzoek:

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 door NV KEM Products, gevestigd Hulshoutsesteenweg 33 te 2220 Heist-op-den-Berg, voor wijziging van de voorwaarden van een milieuvergunning voor een inrichting voor de behandeling van kunststoffen.
De inrichting is gelegen langs de Hulshoutsesteenweg 33 te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het openbaar onderzoek loopt van 27 februari 2017 tot en met 28 maart 2017.

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 door de provincie Antwerpen, gevestigd Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, voor het veranderen van het provinciaal groendomein De Averegten.
De inrichting is gelegen langs Langendijk 17 te 2220 Hallaar (Heist-op-den-Berg).
Het openbaar onderzoek loopt van 23 maart 2017 tot en met 21 april 2017.

Bekendmaking beslissingen

De burgemeester maakt de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag bekend.

De bekendmaking ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende milieuvergunningsdossiers ligt de beslissing ter inzage:

Milieuvergunning klasse 2 aan de heer Dave Naets, wonende Broekstraat 76A te 2220 Hallaar, voor de exploitatie van een inrichting voor landbouwloonwerk.
De inrichting is gelegen langs de Broekstraat 76A te 2220 Hallaar.
De beslissing wordt bekend gemaakt van 23 februari 2017 tot en met 24 maart 2017.

Milieuvergunning klasse 1 aan NV Schering Plough Labo, gevestigd Industriepark 30 te 2220 Heist-op-den-Berg, voor het veranderen van een farmaceutisch bedrijf.
De inrichting is gelegen langs Industriepark 30 te 2220 Heist-op-den-Berg.
De beslissing wordt bekend gemaakt van 9 maart 2017 tot en met 7 april 2017.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur