Lopende openbare onderzoeken - PRUP's

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Heist-op-den-Berg is de voorbije jaren behoorlijk gegroeid. Er kwamen woonwijken bij en bedrijventerreinen breidden uit. Dat komt onder andere omdat de Vlaamse overheid Heist-op-den-Berg heeft aangeduid als kleinstedelijk gebied.

Om te bepalen welke gebieden tot het kleinstedelijke gebied zullen behoren en om vast te leggen waar in de toekomst nog nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, heeft de provincie Antwerpen een afbakeningsproces opgestart. In het kader van dit proces maakt de provincie nu zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) op om plaats te geven aan extra woonwijken, bedrijvigheid, kleinhandel en stedelijk groen.

Benieuwd naar wat de afbakening van het kleinstedelijke gebied voor jou betekent? Tijdens de infoavond op maandag 7 november krijg je een beter zicht op de afbakening van het kleinstedelijke gebied en de mogelijke kansen voor wonen, bedrijvigheid, kleinhandel en stedelijk groen.

Infoavond

Ma 7 november vanaf 19 uur
Cultuurcentrum Zwaneberg
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg

Openbaar onderzoek

Een PRUP bevat nieuwe stedenbouwkundige voorschriften en bepaalt zo wat er wel kan en wat niet op een bepaalde plaats. Uiteraard veranderen de bestaande stedenbouwkundige voorschriften niet van dag op dag. De provincie en de gemeente gaan zorgvuldig na of de wijzigingen verantwoord zijn. In die optiek gaan zes PRUP’s van 14 november 2016 tot en met 12 januari 2017 in openbaar onderzoek. Je hebt in die 60 dagen de tijd om je te informeren en je stem te laten horen.

Je kan de PRUP’s gaan inkijken op twee locaties:

  1. Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
  2. Gemeente Heist-op-den-Berg, afdeling Bouw en Milieu, Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg

Bezorg binnen deze periode eventuele opmerkingen, bedenkingen of suggesties schriftelijk aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Dat kan:

  • met een aangetekende brief aan de PROCORO, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • met een mail aan procoro@provincieantwerpen.be
  • door afgifte van een brief tegen een ontvangstbewijs op de bovenvermelde twee locaties waar je de PRUP’s kan inkijken.

Vermeld duidelijk op welk van de zes PRUP’s jouw schrijven betrekking heeft.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen juli-augustus >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur