Vergadermomenten

Het college van burgemeester en schepenen komt in principe elke dinsdagnamiddag bijeen om 14 uur.

Verzoeken of vragen voor het college richt je best tot:

College van burgemeester en schepenen Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg