Nieuws uit het schepencollege

21 maart 2017

Technische hulp seniorenfietstocht
Op maandag 12 juni vindt de jaarlijkse seniorenfietstocht van de seniorenraad plaats in Heist-op-den-Berg. Het gemeentebestuur beslist om technische hulp te verlenen door het ter beschikking stellen van een volgwagen. De lokale politie zal de fietstocht ook begeleiden. Er worden 120 deelnemers verwacht.
 
Meisjeslokalen Chiro Heist-station
In februari 2017 dienden de Chiromeisjes van Heist-station een subsidieaanvraag in voor het renoveren van hun lokalen. Het dak wordt vernieuwd en geïsoleerd. De ramen worden voorzien van dubbele beglazing en verluchtingsroosters. De muren worden tot op ongeveer 1 meter hoogte gecementeerd en krijgen een behandeling tegen opkomend vocht. Ook in de muren worden verluchtingsroosters aangebracht. De vloer van de lokalen wordt gelijkgelegd en de muren en het plafond krijgen een likje verf.

 
De werken starten in het voorjaar van 2017 en de kosten worden geraamd op 28.989,80euro incl. btw. De helft van dit bedrag, 14.494,90 euro, wordt gesubsidieerd door het gemeentebestuur.
 
Bestrijding eikenprocessierupsen
Sinds enkele jaren kan het gebeuren dat onze gemeente tijdens de zomermaanden geplaagd wordt door processierupsen. Vraat aan eikenbomen en jeukhinder bij omwonenden zijn de meest bekende gevolgen.

 
Als je in je tuin last hebt van eikenprocessierupsen of hun schadelijke nesten, vermijd dan om ze aan te raken of ze zelf te bestrijden.  Gebruik zeker geen insecticiden want deze middelen hebben geen effect en zijn schadelijk voor de mens en het milieu. Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger is ook geen goed idee omdat de haren van de rupsen dan via de lucht verspreid geraken.

Je kan de nesten/rupsen best laten verwijderen door een aannemer. Een lijst van geschikte aannemers vind je op de website van de provincie Antwerpen, 
www.provincieantwerpen.be.  

Voor meldingen van eikenprocessierupsen op of vlakbij openbaar domein kan je terecht bij de technische dienst van de gemeente op het nummer 015 22 86 30 van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16 uur, of via 
technische.dienst@heist-op-den-berg.be.
 
Het gemeentebestuur stelt een aannemer aan voor het bestrijden van eikenprocessierupsen op openbaar domein voor een bedrag van 11.434,50 euro incl. btw.
 
Houtverkoop
De technische dienst wil liggend eikenhout verkopen afkomstig van het kappen van bomen in de Heylandweg. Het is aangewezen om deze verkoop te laten organiseren door een gespecialiseerde firma, namelijk Bosgroep Zuiderkempen. Zij dienden een plan van aanpak in en vragen een standaardcommissie van 15% voor het organiseren van de verkoop en 3% op de verkoopprijs voor hun administratiekosten. Het college gaat hiermee akkoord. De uitvoering van de opdracht gebeurt in overleg met de technische dienst.