Nieuws uit het schepencollege

21 februari 2017

Speelpleinwerking
Al vele jaren organiseert de jeugddienst, in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. Vooral tijdens de zomervakantie groeit het aantal kinderen in de jongste leeftijdsgroep (3-5 jaar) die op de wachtlijst terechtkomen. Momenteel zijn er maximaal 60 plaatsen beschikbaar.


De jeugddienst en de buitenschoolse kinderopvang willen dit aantal uitbreiden naar 80 als er een extra locatie gevonden wordt om deze kinderen op te vangen, in afwachting van de nieuwbouw in de Boonmarkt. De ruimte van de centrale opvang in de L. Carréstraat is namelijk te klein voor 80 kinderen. Bovendien is er extra personeel nodig om de goede werking te garanderen.

Het college gaat hiermee akkoord en geeft opdracht aan de jeugddienst om navraag te doen op een aantal locaties om tijdens de zomervakantie accommodatie ter beschikking te stellen van de speelpleinwerking. Als er geen extra locatie gevonden wordt, wordt het aantal plaatsen verhoogd tot maximaal 70. Er zal ook één jobstudent per maand aangeworven worden om de werking van de jongste leeftijdsgroep te ondersteunen.
 
Academie Schriek
Het college keurt het bestek en de raming goed voor het leveren en plaatsen van een aluminium buitendeur en ramen en het isoleren van de bestaande spouwmuur in de academie in Schriek. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De offertes moeten ten laatste op 15 maart 2017 toekomen bij het gemeentebestuur.

 
Jeugduitwisseling met Bergrivier
In het kader van de stedenband met Bergrivier werd in oktober 2015 beslist om een samenwerking op te starten rond het thema jeugd. De stedenbandambtenaar stelt nu voor om een jeugduitwisseling te organiseren. Een jeugduitwisseling kan immers zorgen voor een brede betrokkenheid van de bevolking bij het beleid rond de stedenband en geeft concrete aanleiding tot een bredere samenwerking tussen de verantwoordelijken voor jeugdbeleid. Bovendien biedt een jeugduitwisseling in samenwerking met de scholen een uitstekend kader om te werken aan wereldburgerschap.


Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van een jeugduitwisseling.