Nieuws uit het schepencollege

11 april 2017

Vredesposterwedstrijd
Lionsclub Heist–Westerlo organiseert al enkele jaren een tekenwedstrijd voor kinderen met de naam ‘Vredesposterwedstrijd’. De wedstrijd vindt afwisselend in Heist en in Westerlo plaats, dit jaar is Heist-op-den-Berg weer aan de beurt. Thema is deze keer ‘De toekomst van de Vrede’. De wedstrijd is gericht op alle scholen op het grondgebied. 7 scholen, 15 klassen en 334 leerlingen nemen deel.
De Lionsclub vraagt om de prijsuitreiking met receptie voor de leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten te mogen organiseren op vrijdag 23 juni 2017 om 19 uur in Cultuurcentrum Zwaneberg. Ze willen de werken ook graag tentoonstellen gedurende een week.
Het college gaat hiermee akkoord. De werken zullen gedurende een week tentoongesteld worden in de cursusruimte van het Cultuurcentrum. Het gaat om een activiteit zonder winstoogmerk met een hoge educatieve waarde. Daarom wordt beslist de ruimtes in het Cultuurcentrum gratis ter beschikking te stellen.

Infrastructuurwerken verkaveling Schrieksesteenweg
Het collega gaat akkoord met infrastructuurwerken in een verkaveling langs de Schrieksesteenweg. De opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. De offertes moeten het bestuur ten laatste bereiken op 23 mei 2017 om 10 uur.
De kosten zijn volledig ten laste van de verkavelaar.

Veertiendaagse Rode Kruis
Een degelijke opleiding en regelmatige bijscholing voor vrijwilligers, modern didactisch materiaal en aangepast interventiemateriaal zijn noodzakelijk voor een goede werking van het Rode Kruis. Net zoals een aangepaste infrastructuur voor cursussen, opleidingen, vergaderingen en uitgebreid materiaal. Omdat het Rode Kruis geen subsidies krijgt en zowel opleidingen als materiaal veel geld kosten, verkopen Rode Kruisvrijwilligers in heel Vlaanderen stickers en producten tijdens de jaarlijkse veertiendaagse van het Rode Kruis. Met de opbrengst van een geslaagde verkoop kunnen ze de werking een jaar lang garanderen. Dit jaar loopt de veertiendaagse van donderdag 27 april tot en met donderdag 11 mei. De Kiekeboes – een van de bekendste families van Vlaanderen – zullen de sticker sieren.
De afdeling van Heist-op-den-Berg vraag toelating om in deze periode stickers en Rode Kruisproducten te mogen verkopen bij supermarkten en op het kruispunt Liersesteenweg-Schoorstraat, het kruispunt Liersesteenweg-Schrieksesteenweg en het kruispunt Boudewijnlaan–Frans Coeckelbergsstraat (ter hoogte van het Gemeenschapsonderwijs).
Verder vragen ze om in dezelfde periode Rode Kruisvlaggen te mogen uithangen aan de vlaggenmasten aan het Torengebouw en het Cultuurcentrum in Heist-centrum en in Itegem, en affiches in de gemeentelijke openbare gebouwen.
Het college gaat hiermee akkoord.
Rode Kruis afdeling Heist-op-den-Berg heeft vorig jaar met de opbrengst van de veertiendaagse twee nieuwe reanimatiepoppen en oefen-AED’s aangekocht. AED staat voor ‘automatische externe defibrillator’, dit is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een gestoord hartritme. Voor de volgende jaren staan de aankoop van nieuwe veiligheidskledij en een mogelijke vervanging van de ziekenwagen op het programma.


Steun Consortium 12-12
Terwijl je dit leest, sterft iemand van de honger in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen.
Dat is de harde realiteit van 20 miljoen mensen, onder wie 1,4 miljoen kinderen die ernstig ondervoed zijn en wiens leven op het spel staat.
De Verenigde Naties noemden deze crisis de ergste sinds 1945. We leven in 2017 intussen. Geen enkele mens zou vandaag de dag nog mogen sterven van de honger.
Het college van Heist-op-den-Berg besluit alvast om de hulpacties voor de hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten, georganiseerd door het Consortium 12-12 en het Rode Kruis, te ondersteunen met een totaalbedrag van 2.000 euro.
Het bestuur doet een warme oproep aan al zijn inwoners om Consortium 12-12 ook te steunen. Doe een gift op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.