Corona: onderwijs en opvang

  • Kleuters mogen voltijds naar school.
  • Ook de leerlingen in het lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor 'leren en werken' kunnen voltijds naar school.
  • Tweede en derde graad middelbaar: 50 % aanwezigheid in de klas.
  • Hoger onderwijs: een dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.
  • Examens mogen fysiek plaatsvinden.   

Indien de bestmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas plaatsvinden.