Noodfonds

Om de sectoren sport, jeugd en cultuur tegemoet te komen in deze moeilijke tijden, voorziet de Vlaamse Overheid een ondersteuning van 528.793,25 euro in een noodfonds.

Het lokale bestuur wou de verenigingen maximaal betrekken bij de verdeling daarvan en deed daarom een bevraging via de adviesraden. Op basis van die bevraging is een verdeling uitgewerkt die zal gebeuren aan de hand van twee grote delen.

Momenteel worden alle binnengekomen aanvragen verwerkt en gecontroleerd aan de hand van de gestelde voorwaarden en daarna voorgelegd ter goedkeuring aan het schepencollege. De uitbetaling vindt plaats uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021.

 1.   Forfaitaire ondersteuning

Die bestaat uit:

  • een basisforfait van 350 euro: alle verenigingen met een sportieve, culturele of jeugdwerking die voldoen aan de vooropgestelde criteria kunnen hiervoor een aanvraag indienen.
  • een supplementair forfait: enkel verenigingen die aangesloten zijn bij sport-, jeugd- of cultuurraad. Dit supplementaire forfait zal automatisch worden toegekend bij aanvraag van het basisforfait. De vereniging moet zelf geen bijkomende actie ondernemen.

Deze ondersteuning kon aangevraagd worden tot 20 november. De aanvragen worden momenteel verwerkt. De uitbetaling staat gepland voor het einde van het jaar.

2.   Ondersteuning op basis van een schadedossier

Hierbij stel je als erkende of niet-erkende vereniging (die voldoet aan de voorwaarden) een dossier samen waarin je je geleden schade op het vlak van infrastructuur, gemiste inkomsten en extra onkosten aantoont. Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 november 2020. 

Aanvragen voor de ondersteuning op basis van een dossier, kon je indienen tot en met 31 januari. De uitbetaling van deze ondersteuning zal gebeuren in het tweede kwartaal van 2021.

Aan de hand van zeven korte filmpjes wordt alle informatie over het noodfonds nog eens samengevat. 

Vragen of hulp nodig? Contacteer het team dat het dichtst bij jouw werking staat: