Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00).

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over de aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

 • 08/04/2021 t.e.m. 07/05/2021 - Schaliehoevestraat 21 - bouwen tuinhuis - (OV202100135 bekendmaking)
 • 08/04/2021 t.e.m. 07/05/2021 - Bruulstraat 15 - slopen en herbouwen van veranda - (OV202100190 bekendmaking)
 • 15/04/2021 t.e.m. 14/05/2021 - Biekorfstraat zn - bouwen berging bij bestaande jeugdlokalen - (OV202100196 bekendmaking)
 • 15/04/2021 t.e.m. 14/05/2021 - Roggeveldenstraat 106 en 108 - bijstellen verkaveling oorspronkelijke kavel 3 splitsen in 2 kavels gekoppelde bebouwing - (OV202100211 bekendmaking)
 • 22/04/2021 t.e.m. 21/05/2021 - Hallaaraard 14 - verbouwing/uitbreiding zonevreemde woning + trimsalon - (OV202100167 bekendmaking)
 • 22/04/2021 t.e.m. 21/05/2021 - Impulsstraat 7 - verandering van de exploitatie voor het formuleren en verpakken van muggensprays en handgels - (OV202100226 bekendmaking)
 • 22/04/2021 t.e.m. 21/05/2021 - Pastoor Van Eycklei 7 - regularisatie en uitbreiding gesloten afsluiting in achtertuin - (OV202100208 bekendmaking)
 • 22/04/2021 t.e.m. 21/05/2021 - Kapellelei 1A - bijstelling verkaveling - uitbreiden bouwstrook lot 2 - (OV202100199 bekendmaking)
 • 29/04/2021 t.e.m. 28/05/2021 - Haagstraat zn - bouwen van een manège - (OV202100239 bekendmaking)
 • 29/04/2021 t.e.m. 28/05/2021 - Vlinderstraat 12A - bouwen van een garage - (OV202100203 bekendmaking)
 • 29/04/2021 t.e.m. 28/05/2021 - Eugeen Woutersstraat 47 - aanleg terras voor horecagelegenheid - (OV202100252 bekendmaking)
 • 29/04/2021 t.e.m. 28/05/2021 - Koppenstraat 1 - exploitatie landbouwbedrijf - (OV202100236 bekendmaking)
 • 29/04/2021 t.e.m. 28/05/2021 - Broekstraat-Herentalsesteenweg 79-112 - aanleg rotonde - (OV202100238 bekendmaking)
 • 29/04/2021 t.e.m. 28/05/2021 - Bergstraat 61 - verbouwing handelspand - (OV202100102 bekendmaking)
 • 06/05/2021 t.e.m. 04/06/2021 - Goorweg 10 - verbouwen van vrijstaande eengezinswoning - (OV202100213 bekendmaking)
 • 06/05/2021 t.e.m. 04/06/2021 - Witte Gracht 75 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - (OV202100231 bekendmaking)
 • 06/05/2021 t.e.m. 04/06/2021 - Liersesteenweg 56 C - aanbrengen publiciteit aan gevel en in voortuinstrook - (OV202100160 bekendmaking)
 • 06/05/2021 t.e.m. 04/06/2021 - Cuperuslei 2 - aanpassing appartementen en gevelwijziging - (OV202100243 bekendmaking)
 • 06/05/2021 t.e.m. 04/06/2021 - Radiatorstraat 4 - bouwen van tuinhuis - (OV202100132 bekendmaking)

 

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke      plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening,      leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water,      ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen      van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de      milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse      procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die      invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het      kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de  federale overheid
  • een buurland

Via deze link  https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be  vindt u het portaal vlot terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten (Let op! Voorlopig enkel nog maar Vlaamse en Gewestelijke, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken) waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.