Vrijwilligerswerk bij het lokale bestuur

Medewerker hestivalIn Heist-op-den-Berg kiezen we er bewust voor om verschillende teams te versterken met vrijwilligers.  Zij bieden een meerwaarde voor de kwaliteit en het aanbod van de verschillende beleidsdomeinen. 

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk zijn dan ook onmisbaar geworden voor het slagen van heel wat projecten. Vrijwilligers maken onze gemeente warmer en aangenamer, zij geven kleur aan onze gemeente.

Vrijwilligerswerk geeft een positief en goed gevoel, het verrijkt je en laat je actief betrokken zijn in de maatschappij. Zowel korte als lange engagementen zijn mogelijk. De mogelijkheden voor het verrichten van vrijwilligerswerk zijn heel divers. Er kunnen vrijwilligers aan de slag met heel uiteenlopende talenten en mogelijkheden.

Bij volgende teams kan je met je talenten terecht:

Bibliotheek: verwerken van nieuwe boeken, wegzetten van ingeleverde materialen, bib-aan-huis, bib op orde houden

Cultuurbeleid: toezicht te houden bij expo's, hulp bij activiteiten

Cultuurcentrum: vestiaire bij podiumvoorstellingen en films, afficherondes, Toegankelijke Cultuur, suppoost in expo

Cursuscentrum: doorgeven van kennis of vaardigheden in een cursus (hiervoor moet je niet noodzakelijk een onderwijsdiploma hebben)

Mobiliteit: gemachtigd opzichter aan de schoolpoort

Toerisme: treinmuseum en watertoren openhouden

Druk– en uitleendienst: drukwerk plooien en nieten, nazicht materialen team Druk en Uitleen

BKO en speelpleinwerking: animator Speelpleinwerking,

Sport en jeugd:  monitor bewegingsschool, Hestival, HotH-crew, animator uitstappen en workshops

Leefomgeving: compostmeester, groene peters en meters (zwerfvuil ophalen)

Dienstverlening: woonzorgcentrum Berkenhof, chauffeur Minder Mobielen Centrale 

Doelgroepen: Open huis Babbelberg , Babbelberg, Fietslessen voor volwassenen, animator Speelkoffer, seniorenraad, Praatmakkers, wereldfeest Zuiders Getint, Noord-Zuidoverleg, verzorgen van koffie of theeop het peuterspeelpunt, spelen met de kindjes of een babbeltje met de ouders op het peuterspeelpunt, hulp bij logistieke taken bij activiteiten die door het Huis van het kind georganiseerd worden, meter en peterwerking buurtspeelpleintjes, huiswerkbegeleiding

Jazzcollectie Juul Anthonissen: verwerken van cd's, platen, boeken en tijdschriften, gegevens overtikken i.v.m. oude concerten in Hnita-Jazz Club, het depot op orde houden, interviews afnemen, organisatorizche hulp bij evenementen, nieuwsberichten redigeren en/of vertalen, archiefstukken digitaliseren/fotograferen, ...

Zin om vrijwilligerswerk te doen voor één van deze teams? Kijk dan eens in de vrijwilligersvacatures of er vraag is.
Je kan ook contact opnemen zonder dat er een vacature is. Maak dan een afspraak bij het team waarvoor je vrijwilligerswerk wil doen. 

Contactinformatie